• Plodovi podeželja
  • Plodovi podeželja
  • Sončna tržnica
  • Sončna tržnica

Podeželska območja pokrivajo 91 % ozemlja EU in na njih živi več kot 56 % prebivalstva iz 27 držav članic Evropske unije. Razvoj podeželja je zato izredno pomembno področje. Kmetijska pridelava in gozdarstvo sta še vedno bistveni dejavnik za načrtovanje rabe zemljišč, upravljanje z naravnimi viri na podeželskih območjih EU in ekonomsko diverzifikacijo podeželskih skupnosti. Krepitev politike razvoja podeželja je zato splošna prednostna naloga EU.
 

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 2007-13

OS 1 KONKURENČNOST KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA


Prednostne naloge 1. osi:

  • dvig usposobljenosti in krepitev človeškega potenciala v kmetijstvu in gozdarstvu;
  • prestrukturiranje fizičnega kapitala v kmetijstvu in gozdarstvu ter spodbujanje inovativnosti;
  • izboljšanje kakovosti kmetijske proizvodnje in proizvodov;

 

bodo prispevale k dvigu konkurenčnosti primarnega sektorja in dodani vrednosti na vseh treh področjih ukrepanja, to je kmetijstva, živilstva in gozdarstva. Poleg tega bodo neposredno in medsebojno ugodno vplivale tudi na izboljšanje kakovosti okolja ter življenja na podeželju

 

UKREP 111 - Usposabljanje za delo v kmetijstvu in gozdarstvu

UKREP 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij

UKREP 113 - Zgodnje upokojevanje kmetov

UKREP 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

UKREP 122 - Povečanje gospodarske vrednosti gozdov

UKREP 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom

UKREP 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva

UKREP 132 - Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane

UKREP 133 - Podpora skupinam proizvajalcev pri informiranju, pospeševanju prodaje proizvodov, vključenih v sheme kakovosti hrane

UKREP 142 - Podpore za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcevOS 2 OHRANJANJE OKOLJA IN PODEŽELJA

Prednostni nalogi 2. osi:

  • ohranjanje kmetijstva na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in
  • spodbujanje okolju prijaznih kmetijskih praks

 

bosta podpirali ohranjanje kmetovanja na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD) in spodbujali okolju prijazne kmetijske prakse tudi na območjih NATURA 2000 in območjih, ki so za ohranjanje biodiverzitete posebnega pomena. Prav tako bosta neposredno pripomogli k izboljšanju stanja okolja in voda, podpirali trajnostno rabo kmetijskih zemljišč in sonaravne oblike kmetovanja.

   

UKREP 211, 212 - Izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

UKREP 214 - Kmetijsko okoljska plačila

 

OS 3 KAKOVOST ŽIVLJENJA IN DIZERFIKACIJA

Prednostni nalogi 3. osi:

  • diverzifikacija podeželskega gospodarstva in
  • izboljšanje kakovosti življenja na podeželju

 

bosta prispevali k izboljšanju zaposlitvenih možnosti in gospodarskega razvoja podeželja, h kakovosti življenja na podeželju ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Z nadgradnjo, dopolnjevanjem in plemenitenjem učinkov 1. in 2. osi bo podprt skladen in trajnostni razvoj podeželskih območij.

 

UKREP 311 - Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti

UKREP 312 - Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij

UKREP 322 - Obnova in razvoj vasi

UKREP 323 - Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja

 

OS 4 LEADER

Namen prednostne naloge 4. osi je spodbujanje  odločanja o razvoju posameznih podeželskih območij po pristopu od spodaj navzgor (pristop LEADER). Podprto bo pridobivanje strokovnih znanj in animacija območij za vzpostavitev javno - zasebnih lokalnih partnerstev, njihovo vodenje, izdelava in izvajanje lokalnih razvojnih strategij ter sodelovanje in povezovanje med lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS). Z izvajanjem pristopa LEADER bodo nadgrajeni cilji 1., 2. in zlasti 3. osi.

 

UKREP 411, 412, 413 - Izvajanje lokalnih razvojnih strategij

UKREP 421 - Spodbujanje medregijskega in čezmejnega sodelovanja

UKREP 431 - Vodenje lokalnih akcijskih skupin, pridobitev strokovnih znanj in animacija območja

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

Nedelja, 10. december 2023    06:46:51

PRIJAVA

Prijava

Prijava

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomni si me

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke. Z nadaljevanjem se strinjate z uporabo teh piškotkov.

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

  Sprejemam piškotke.
Kaj so piškotki